Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №28 Харківської міської ради Харківської області

 

Основні напрямки діяльності

Методична тема школи: «Розвиток творчої ініціативи вчителів та учнів на основі інноваційних підходів до освітнього процесу»


Тема виховної роботи школи:«Виховання активної громадянської позиції, формування правової компетентності шляхом вдосконалення системи виховання» 

 

Основні напрямки діяльності школи у 2017/2018 навчальному році

 

• реалізація районної програми інформатизації освітнього процесу з метою впровадження в управлінський та освітній процес нових інформаційних технологій, які будуть сприяти оптимізації роботи за усіма напрямами;

• здійснення заходів щодо повного охоплення дітей шкільного віку навчанням;

• впровадження нових форм роботи з метою підвищення результативності реалізації районної програми „Обдарована молодь”;

• зміцнення матеріально-технічної бази закладу освіти;

• забезпечення інтеграції методичних зусиль управлінської ланки і педагогічних працівників щодо впровадження активних, інтерактивних методів і форм в організації освітнього процесу;

• удосконалення системи наступності в навчанні та вихованні дітей та підлітків;

• психологічне забезпечення переорієнтації процесу навчання на розвиток особистості школяра та розвиток навчальних досягнень учнів на рівні вимог освітніх стандартів;

• покращення роботи щодо правового виховання учнівської молоді.