Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №28 Харківської міської ради Харківської області

 

Запитувачам публічної інформації

 

Закон України Про внесення змін до Закону України ''Про інформацію'' Докладніше…

 

Закон України ''Про доступ до публічної інформації'' Докладніше…

 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 547/2011 ''Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації'' Докладніше…

 

 

 

Публічна інформація – відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, яка була отримана або створена у процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.

 

Конфіденційна інформація - інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов.

 

Таємна інформація - інформація, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю.

 

Службова інформація - міститься у документах суб’єктів владних повноважень, що становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

 

 

 

Відповідальний за забезпечення доступу до публічної інформації по Харкiвськiй загальноосвiтнiй школi I-III ступенiв №28 Харкiвської мiської ради Харкiвської областi – вчитель iнформатики Олейник М.В.

Адреса закладу, тел.: вул. Ю.Паращука 61, 370-51-66